Voor wie zijn we?
Lukt het leren op school niet goed? Ben je snel afgeleid, houd je saaie taken moeilijk vol of ben je vaak spullen kwijt? Leer je dingen moeilijk aan of vind je nieuwe dingen eng en moeilijk? Vind je het moeilijk als dingen anders gaan dan je had verwacht? Vergeet je vaak dingen? Lukt het maar niet om je aan je goede voornemens te houden? Doe je vaak ondoordachte of onhandige dingen? Moet je dingen doen van jezelf zoals dingen aantikken of tellen of heb je nare gedachtes? Ben je snel boos of bang? Voel je je somber of verdrietig? Heb je vaak ruzie thuis of op school? Dan zijn wij er voor jou, je ouders en/of je leerkrachten op school.

Voor welke problemen?
Voor (diagnostiek naar) leerproblemen, ADHD/ADD problematiek, autismespectrumproblemen en/of executieve functieproblemen, angst en dwangklachten en problemen met het reguleren van emoties (angst, boosheid, somberheid).

Wat bieden wij niet
Onze praktijk werkt alleen op afspraak en wij kunnen vanwege andere werkzaamheden niet elke dag en op elk uur van de dag op hulpvragen ingaan. Wij kunnen evenuteel een kinder- en jeugdpsychiater consulteren maar deze is voor ons slechts in beperkte mate beschikbaar. De (neuro)psychologische onderzoeken en behandelingen moeten daarom bij problematiek die meer continuïteit aan zorg vraagt als aanvullend op deze vorm van zorg worden beschouwd.